Vendim nr. 418 “Për një ndryshim në vendimin Nr. 112, Datë 20/10/2020, Për licencimin e Sha Ujësjellës Kanalizime Kukës”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.