Vendim nr. 380 “Për një ndryshim në vendimin Nr. 130, Datë 11/11/2020, Për licencimin e Sha Ujësjellës Kanalizime Vorë”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.