Vendim nr. 281 “Për një ndryshim në vendimin Nr. 87, Datë 04/03/2021, Për licencimin e Sha Ujësjellës Kanalizime Lushnje”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.