Vendim nr. 280 “Për një ndryshim në vendimin Nr. 317, Datë 20/08/2021, Për licencimin e Sha Ujësjellës Kanalizime Mat”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.