Vendim nr. 184 “Për një ndryshim në vendimin Nr. 191, Datë 14/05/2021, Për licencimin e Sha Ujësjellës Kanalizime Pogradec”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.