Vendim nr. 151 “Për një ndryshim në vendimin Nr. 319, Datë 20/08/2021, Për licencimin e Sha Ujësjellës Has”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.