Vendim nr. 150 “Për një ndryshim në vendimin Nr. 84, Datë 04/03/2021, Për licencimin e Sha Ujësjellës Kanalizime Tiranë”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.