Vendim nr. 103 “Për një ndryshim në vendimin Nr. 67, Datë 19/12/2019, Për licencimin e Sha Ujësjellës Kanalizime Fier”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.