Vendim nr. 102 “Për miratimin e licencës për furnizimin me ujë dhe kanalizime për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Kamëz sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.