Vendim nr. 536 “Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshim të tarifave të shoqërisë UK Konispol.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *