Vendim nr. 535 “Për një ndryshim në vendimin Nr. 272, Datë 09/07/2021, Për licencimin e Sha Ujësjellës Kanalizime Krujë”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.