Vendim nr. 519 “Për miratimin e licencës për furnizimin me ujë dhe kanalizime për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Memaliaj sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.