Vendim nr. 518 “Për miratimin e licencës për furnizimin me ujë dhe kanalizime për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Berat – Kuçovë sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.