Vendim nr. 476 “Për miratimin e licencës për furnizimin me ujë dhe kanalizime për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Devoll sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.