Vendim nr. 475 “Për miratimin e licencës për furnizimin me ujë dhe kanalizime për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Poliçan sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.