KOMISIONI KOMBËTAR RREGULLATOR

Z. Ndriçim Shani (CV)
Kryetar i Komisionit
ndriçim.shani@erru.al

Znj. Evis Shurdha (CV)
Anëtar i Komisionit
evis.shurdha@erru.al

Z. Genci Gjeci (CV)
Anëtar i Komisionit
genc.gjeci@erru.al

Znj. Ediola Braha (CV)
Anëtar i Komisionit
ediola.braha@erru.al

Z. Namik Simixhiu (CV)
Anëtar i Komisionit
namik.simixhiu@erru.al

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

Znj. Fatime Imeraj (CV)
Sekretar i Përgjithshëm
fatime.imeraj@erru.al

DREJTORIA TEKNIKO-EKONOMIKE

Z. Sokol Kraja (CV)
Drejtor Drejtorie
sokol.kraja@erru.al

- Sektori Teknik dhe i Licencave
- Sektori Ekonomik dhe i Tarifave
- Sektori i Monitorimit dhe Performancës

Drejtoria juridike dhe konsumatorit

Znj. Fjola Beqiri (CV)
Drejtor Drejtorie
fjola.beqiri@erru.al

- Sektori Juridik
- Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Konsumatorin

DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Znj. Suela Çota (CV)
Drejtor Drejtorie
suela.cota@erru.al

- Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Financiare
- Sektori i Shërbimeve