KOMISIONI KOMBËTAR RREGULLATOR

Z. Ndriçim Shani (CV)
Kryetar i Komisionit
ndriçim.shani@erru.al

Znj. Evis Shurdha (CV)
Anëtar i Komisionit
evis.shurdha@erru.al

Z. Genci Gjeci (CV)
Anëtar i Komisionit
genc.gjeci@erru.al

Znj. Ediola Braha (CV)
Anëtar i Komisionit
ediola.braha@erru.al

Z. Namik Simixhiu (CV)
Anëtar i Komisionit
namik.simixhiu@erru.al

Znj.Herta Ismaili
Sekretar i Komisionit dhe Kryetarit
herta.ismaili@erru.al

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

Znj. Fatime Imeraj (CV)
Sekretar i Përgjithshëm
fatime.imeraj@erru.al

DREJTORIA TEKNIKO-EKONOMIKE

Z. Sokol Kraja (CV)
Drejtor Drejtorie
sokol.kraja@erru.al

Sektori Teknik dhe i Licencave

Znj. Etleva Demiri
Përgjegjës sektori
etleva.demiri@erru.al

Znj. Adriana Dema
Specialist i rrjeteve inxhinierike të ujësjellësve dhe ITUP
adriana.dema@erru.al

Znj. Majlinda Konci
Specialist i rrjeteve inxhinierike të KUN dhe ITUP
majlinda.konci@erru.al

Sektori Ekonomik dhe i Tarifave

Znj.Nevila Saliu
Specialist i analizës së aseteve dhe investimeve
nevila.saliu@erru.al

Sektori i Monitorimit dhe Performancës

Znj.Ermela Xherri
Specialist i performancës operative dhe cilësisë së shërbimit
ermela.xherri@erru.al

Z.Sokol Hakrama
Specialist i performancës ekonomiko-financiare
sokol.hakrama@erru.al

Drejtoria juridike

Znj. Fjola Beqiri (CV)
Drejtor Drejtorie
fjola.beqiri@erru.al

Sektori Juridik

Znj. Malvina Zaja
Specialist ligjor
malvina.zaja@erru.al

Z. Ilir Vuka
Specialist ligjor
ilir.vuka@erru.al

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Konsumatorin

Znj. Besarta Basha
Specialist i marrëdhënieve me publikun
besarta.basha@erru.al

DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Znj. Suela Çota (CV)
Drejtor Drejtorie
suela.cota@erru.al

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Financiare

Znj. Greta Nanushi
Specialist i burimeve njerëzore
greta.nanushi@erru.al

Znj. Etleva Prifti
Specialist i financës
etleva.prifti@erru.al

Sektori i Shërbimeve

Z.Klajdi Shyti
Specialist IT
klajdi.shyti@erru.al

Punonjës Mbështetës

Z.Klodjan Leskaj
Shofer

Znj.Fatbardha Dervishi
Magazinier dhe Sanitare