Vendim nr. 420 “Për licencat dhe tarifat e shërbimit të operatorëve UK deri në përfundim të procedurave të riorganizimit dhe transferimit të shoqërive UK në subjekte me kompetenca të përbashkëta”

Klikoni këtu për të parë dokumentin. Vendim Nr. 510, datë 27.10.2022, për një ndryshim në vendimin Nr. 420, datë 29.09.2022 “Për licencat dhe tarifat e shërbimit të operatorëve UK deri në përfundim të procedurave të riorganizimit”

ERRU, marrëveshje me Rregullatorin Hungarez për Shërbimet e Ujit, Kanalizimeve dhe Energjinë

Një tjetër institucion rregullator evropian për ujin i shtohet listës së bashkëpunëtorëve të Entit Rregullator të Ujit (ERRU).Në 24 nëntor, kryetari i ERRU, z. Ndriçim Shani nënshkroi një Marrëveshje Bashkëpunimi me Znj. Szilvia Szaloki, Zv. Presidente e Rregullatorit Hungarez për Shërbimet e Ujit, Kanalizimeve dhe Energjinë (MEKH).Qëllimi i kësaj marrëveshje është krijimi i një infrastrukture […]

Sfidat rregullatore, ERRU pjesë e Konferencës dhe Ekspozitës Ballkanike

Enti Rregullator i Ujit iu bashkua Konferencës dhe Ekspozitës së Përbashkët Ballkanike organizuar nga Shoqatat e Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri e Kosovë, Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit Kosovë në ditën e dytë të saj. Kryetari i ERRU, Z.Ndriçim Shani moderoi seksionin e tretë teknik të fokusuar në sfidat rregullatore, duke […]