ERRU në seminarin e dytë të TAIEX

Shoqata Evropiane e Rregullatorëve të Ujit (WAREG) në bashkëpunim me Entin Rregullator të Ujit (ERRU) zhvilluan sot në Tiranë seminarin e dytë rajonal të programit

ERRU në Samitin e dytë Digjital të Ujit

Shoqata Ndërkombëtare e Ujit (IWA) organizoi në  Bilbao, Spanjë Samitin Digjital të Ujit, në të cilin morën pjesë kryetari i Entit Rregullator të Ujit, Z.

ERRU nënshkruan dy marrëveshje me AKUK

Enti Rregullator i Ujit nënshkroi sot me Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dy marrëveshje bashkëpunimi me rëndësi për rregullimin e sektorit të ujit. Kryetari i

Vizitë studimore në shoqërinë UK Shkup

Dita e dytë e “KEP Project” vijoi sot me një vizitë studimore në Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime në Shkup.Një ekip nga rregullatori i Ujit në Shqipëri