Malvina Zaja

Email:     malvina.zaja@erru.al
Email:     public@erru.al
Tel:           04 22 58 046

Adresa:    Rr: “Viktor Eftimiu”
                  Nd. 1
                  Njësia Administrative Nr.5, 1022
                  TIRANË

Orari:        E Hënë – E Enjte   08:00 – 16:30
                  E Premte                08:00 – 14:00