CV e nëpunësve që janë subjekt i deklarimit sipas ligjit
Nr. Pozicioni Jetëshkrimi
1 Sekretar i Përgjithshëm Fatime Imeraj
2 Drejtor, Drejtoria Tekniko – Ekonomike Sokol Kraja
3 Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse Suela Çota
4 Drejtor, Drejtoria Juridike dhe Konsumatorit Fjola Beqiri