Enti Rregullator i Ujit publikon raportin e Bilancit Vjetor i Ujit te shoqerive UK per vitin 2019
Ju mund tė shkarkoni raportin kėtu.