Documents
LegjislacionPublikime
Category : Legjislacion
Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008, "Për Mbrojtjen e Konsumatorëve", i ndryshuar
Ligji nr. 9875, datë 14.02.2008, "Për Metrologjinë", i ndryshuar
VKM nr.23, date 09.01.2008, Per miratimin e tarifave te perdorimit te ujrave, i ndryshuar
VKM nr.236, date 10.05.1993, Per administrimin e furnizimit me uje per perdoruesit familjare dhe jo familjare, i ndryshuar
Ligj nr.8480, date 27.05.1999, Per funksionimin e organeve kolegjiale te administrates shteterore dhe enteve publike
RREGULLORE PĖR FURNIZIMIN ME UJĖ DHE KANALIZIMET NĖ ZONĖN E SHĖRBIMIT TĖ SHOQĖRISĖ ANONIME UJĖSJELLĖS KANALIZIME
PER KUADRIN RREGULLATOR TE SEKTORIT TE FURNIZIMIT ME UJE DHE LARGIMIT E PERPUNIMIT TE UJERAVE TE NDOTURA


Participation in the 4th Balkans Joint Conference and Exhibition
On 2 - 4 November 2016 Water Regulatory Authority participated in the 4th Balkans Joint...

Presentation of the Performance report for water supply and sewerage companies for 2015
Water Regulatory Authority (WRA) presented on 20 October 2016 at Hotel Tirana International...

Participation in the Performance Report for 2015 presentation by the Water Regulatory Authority of Kosovo
By the invitation of the Director of ARRU, Kosovo Mr. Raif Preteni, on 14 September 2016...

The annual meeting between the two water regulators, WRA - ARRU, Kosovo
Representatives of the Water Regulatory Authority and Water Regulatory Authority of Kosovo...

Participation in the 5th International Conference “Regulating Water Supply and Waste Water Services 26-27 May 2016 Ohrid, Macedonia
On 26 - 27 May 2016, a delegation from the Water Regulatory Authority headed by the Chairman Mr....